This is an example of a HTML caption with a link.
:::
公告 訪客 - 人事 | 2019-08-12 | 點閱數: 620
  • 經本校108學年度第1次教師評審委員會審議通過,錄取名單如下:

   代理教師(英語專長)1名:

          正取:黃秋涵
          
備取:從缺

         本校代理教師(英語專長)已錄取足額,爰取銷列第4至第6次招考之缺額。

 

◎錄取人員請於108813日(星期二)上午10點至11點攜帶所有學經歷

       之相關證件正本逕向本校辦理報到,逾期未完成報到程序者喪失受聘資格。

:::

卓楓112年度課程計畫

學生學習區

卓楓國小反霸凌專區

卓楓國小宣導專區

:::

卓楓國小載具使用辦法

  •  
    1) 花蓮縣卓楓國小平板電腦管理辦法-112.02.14.pdf